OPGAVER

Uddannelsen indeholder 15 selvstændige opgaver der er opdelt i skiftlige teoretiske afleveringer samt videoafdeling af praktiske øvelser.

Videoklip: Du skal filme og aflevere 2-4 praktiske øvelser hver måned samt tilhørende træningslogs. Du får hjælp til øvelserne i den lukkede FB gruppe samt til den praktiske træning. Alle øvelser bygger op til den endelige eksamen i slutningen af uddannelsen.

Skriftlig aflevering: Du skal hver måned vise at du mestrer det netop gennemgåede tema. Det kan være igennem spørgsmål eller cases du skal løse.

Elevforløb: Du skal vælge mellem et hold- eller et enetimeforløb, som du selv designer og afholder i slutningen af uddannelsen. KøbenhavnerSnuden hjælper med at finde elever til opgaverne samt er med på sidelinjen hele vejen. Du står derfor ikke alene i denne opgave. Over forløbet udarbejder du en skriftlig opgave som vil være en eksamensopgave, der skal fremlægges.

Alle opgaver skal godkendes før du kan gå op til de afsluttende eksaminer.

Føl forløb

Du skal gennemføre mindst to følforløb. Det betyder at du er hjælpetræner på et hold sammen med en allerede uddannet hundetræner. Du vil på disse to forløb både komme til at præsentere øvelser for holdet og give feedback til kursisterne. Det ene forløb skal være hos KøbehavnerSnuden, det andet forløb må du godt tage hos en anden uddannet og godkendt hundetræner.

Begge følforløb skal godkendes før du kan gå op til de afsluttende eksaminer.

Eksamen

For at kunne gå til eksamen skal du have afleveret og bestået de månedlige skriftlige og praktiske opgaver samt have gennemført og fået godkendt to følforløb. Gebyr for eksamen er inklusiv i uddannelsen. Vælger du ikke at gå op på de angivne datoer, skal du betale for en reeksamen.

Skriftlig aflevering og fremlæggelse: Du udarbejder en skriftlig opgave der dokumenterer dit hold- eller enetimeforløb. Den skriftlige aflevering skal fremlægges med videodokumentation til en afsluttende eksamen.

Teoretisk eksamen: Skriftlig eksamen hvor du på fire timer skal besvare en multiple choice-test med 30 spørgsmål, samt fire casespørgsmål. Den teoretiske eksamen er uden hjælpemidler.

Praktisk eksamen: Du skal gennemføre cirka ti træningsøvelser med hund. Du vil blive præsenteret for øvelserne i løbet af året, så du har mulighed for at træne målrettet sammen med din hund. Øvelserne afleveres som video og vil blive bedømt af en underviser fra uddannelsen samt en ekstern censor.

Reeksamen: Hvis du ikke har mulighed for at gå til enten den teoretiske eller praktiske eksamen, eller du ikke består en eller begge eksaminer, kan du tilmelde dig reeksamen. Prisen på reeksamen er 1500,- pr. eksamen.

Du kan tage en reeksamen senest 2 år efter at have afsluttet dit forløb.