Datoer

Undervisningen ligger i tidsrummet 9:30-16:30 på Skt. Hans Gade 9 i København.
Hvis du har valgt undervisningsformen med hund, møder du op med hund (med mindre andet angives), og har du valgt undervisningsformen uden hund, møder du altid op uden. Alle kursister, inklusiv dem der følger det online undervisningsforløb, skal du deltage i de fire undervisningsweekender, der er markeret med rødt. Disse weekender er uden hund for alle.

 

NÆSTE HOLD STARTER I MAJ 2021

 

Undervisningsdatoer for hundetræneruddannelsen:

7., 8. og 9. maj
5. og 6. juni
3. og 4. juli
14. og 15. august
28. og 29. august
18. og 19. september
9. og 10. oktober
6. og 7. november
20. og 21. november
4. og 5. december
15. og 16. januar 2022
12. og 13. februar 2022
26. og 27. februar 2022
26. og 27. marts 2022

 

Eksamensdatoer for hundetræneruddannelsen:

Teorieksamen – 9. april 2022

Prøveeksamen praktisk – 19. april 2022 (eftermiddag og aften)

Praktisk eksamen – 7. eller 8. maj (du skal kun op én af dagene)

 

Datoer for hundetrænerinstruktøruddannelsen:

Vi starter med en uddannelsesweeekend d. 23. og 24. april 2022. Herefter er der fysisk fremmøde 4 hverdagsaftener i maj og juni 2022. Datoer kommer. Tilmeldingen åbner i 2022. Det er et krav at du har bestået KøbenhavnerSnudens hundetræneruddannelse, eller en lignende hundetræneruddannelse før tilmelding.

Eksamen

Hundetræneruddannelsen

Hundetræneruddannelsen afsluttes med to eksaminer: Én teoretisk eksamen og én praktisk. For at kunne gå til eksamen skal du have afleveret og bestået de månedlige skriftlige og praktiske opgaver samt have gennemført og fået godkendt to følforløb.

Teoretisk eksamen
Skriftlig eksamen hvor du på fire timer skal besvare en multiple choice-test med 30 spørgsmål, samt fire casespørgsmål. Der må ikke bruges hjælpemidler, og du vil blive bedømt af dine undervisere.

Praktisk eksamen
Du skal gennemføre cirka ti træningsøvelser med hund. Du vil blive præsenteret for øvelserne i løbet af året, så du har mulighed for at træne målrettet sammen med din hund.  Du vil blive eksamineret af en underviser fra uddannelsen samt en ekstern censor.

Eksamen

Hundetrænerinstruktør

Undervisningseksamen
Her skal du undervise et lille hold af hundeejere med hund i tre øvelser. De tre øvelser har du trukket på forhånd, og har således haft et par dages mulighed for at forberede. Akkurat som hvis du skulle undervise på et rigtigt hold.

Skriftlig eksamen
Denne eksamen består af to skriftlig opgaver:
Én hvor du beskriver dine teoretiske og metodiske overvejelser i forbindelse med det personlige undervisningsforløb á 3 enetimer. Hertil vedlægger du 3 videoer fra det personlige forløb hvor hundens fremskridt fremgår.
Én skriftlig gruppeopgave hvor I redegør for den undervisningsplan og det træningsforløb, I har afholdt.

Eksamensgebyr
Eksamensgebyret for de teoretiske eksaminer er 500 kr., og 1500 kr. for de praktiske eksaminer. Eksamensgebyret er ikke inkluderet i betalingen for uddannelsen. Du betaler eksamensgebyret, når du tilmelder dig eksaminerne, cirka en måned inden eksamensdatoen.

Reeksamen
Hvis du ikke har mulighed for at gå til enten den teoretiske eller praktiske eksamen, eller du ikke består en eller begge eksaminer, kan du tilmelde dig reeksamen.