Eksamen

For at kunne gå til eksamen skal du have afleveret og bestået de månedlige skriftlige og praktiske opgaver samt hav gennemført og fået godkendt tre følforløb.
Eksamensforløbet består af én skriftlig teoretisk eksamen og to praktiske: Én med egen hund og en undervisningseksamen.

Teoretisk eksamen
Ved den skriftlige teoretisk eksamen får du fire timer til at besvare en multiple choice-test samt fire cases. Der må ikke bruges hjælpemidler, og du vil blive bedømt af dine undervisere.

Praktisk eksamen
Ved praktisk eksamen med egen hund, skal du gennemføre cirka 10 øvelser, der bliver bestemt i løbet af året. Du vil blive eksamineret af en underviser fra uddannelsen samt en udefrakommende censor.

Ved undervisningseksamen skal du undervise et lille hold af hundeejere med hund i tre øvelser. De tre øvelser har du trukket på forhånd, og har således haft et par dages mulighed for at forberede. Akkurat som hvis du skulle undervise på et rigtigt hold.

Reeksamen
Hvis du ikke består enten den teoretiske eller praktiske eksamen, kan du tilmelde dig reeksamen. Du skal kun tilmelde dig reeksamen i den eller de eksaminer du ikke er gået op til eller ikke har bestået.

Eksamensgebyr
Eksamensgebyret for den teoretiske eksamen er 500 kr., og 1500 kr. for hver af de to praktiske. Eksamensgebyret er ikke inkluderet i betalingen for uddannelsen. Du betaler eksamensgebyret, når du tilmelder dig eksaminerne, det sker cirka en måned inden eksamensdatoen.