Fagligt indhold

Gennem 15 krævende måneder går vi i dybden med indlæringsteori, racekendskab, undervisningsteori, praktisk træning, og hundens fysiologi og adfærd.

 

Fysiologi

For at forstå hunden som både organisme og individ kræver det kendskab til dens biologi. Du vil derfor i løbet af uddannelsen stifte bekendtskab med de områder af hundens biologi, som i særlig grad kan påvirke adfærd og træning:

 • Nervesystem
 • Fordøjelsessystem og fodring
 • Hjerne og intelligens
 • Bevægelseslære
 • Sygdomme og førstehjælp

Racekendskab

Vi mennesker har fremavlet over 340 forskellige hunderacer. For at være en god hundetræner kræver det, at man har kendskab til forskellighederne i hunderacerne og hvordan vi imødekommer dem i træningen. Hunderacerne kan groft inddeles i fem hovedkategorier og inden for hver af disse, vil vi gennemgå:

 • Baggrundshistorie
 • Fysiologi
 • Adfærd
 • Racemæssige udfordringer
 • Trænbarhed

Indlæringsteori

Indlæringsteori er de videnskabeligt dokumenterede principper inden for indlæring, som hundetræningen er baseret på. Du vil få et dybdegående kendskab til forskellige grundlæggende indlæringsteorier, hvilket på sigt vil gøre dig i stand til at være mere systematisk og præcis i din træning af hunde. Du vil derfor i løbet af uddannelsen bl.a. gennemgå:

 • Klassisk- og operant betingning
 • Primær og sekundær forstærkning
 • Forstærkningsmønstre
 • Shaping
 • Extinction

Adfærd

For at kunne træne en hund skal man kunne forstå og aflæse dens adfærd. Man skal kunne forudse adfærd og man skal kunne tilrette og fremkalde ny adfærd hos hunden. Det kræver et indgående og bredt kendskab til hundens adfærdsrepertoire og dens baggrundshistorie. Du vil derfor blive undervist i bl.a. følgende områder:

 • Fra ulv til hund
 • Hundens sprog
 • Stressadfærd
 • Problemadfærd
 • Hverdagsudfordringer

Undervisningsteori

Som hundetræner skal man mestre kunsten at kunne lære fra sig. Man skal være konfliktløsende og kunne håndtere folk med mange forskellige aldre, baggrunde og holdninger. Man skal kunne lave undervisningsplaner samt sammensætte og strukturere hold. Derfor vil du på uddannelsen modtage undervisning i:

 • Formidling
 • Konflikthåndtering
 • Undervisningsplanlægning
 • Branche-etik og lovgivning
 • Opstart af egen virksomhed

Praktisk træning

På træningspladsen skal man omsætte teori til praksis. Som hundetræner skal du ikke blot kunne træne bare én, men mange forskellige hunde: Den utrænede hvalp, unghunden med dårlige vaner og den ældre hund, der enten aldrig har været trænet eller trænet gennem forældede træningsmetoder. Du vil derfor blive undervist i følgende:

 • Igangsætning af adfærd
 • Indlære og udskifte signaler
 • Sammenkædning af øvelser
 • Belønninger og aftrapning
 • Hjælp til hunden tidligere trænet med straf