Hundetrænerinstruktør

På hundetrænerinstruktøruddannelsen tilegner du dig den rutine, viden og praktiske kunnen, der skal til for at du kan tilrettelægge træningsforløb og undervise de over 500.000 familiehunde der er i Danmark.
Vi oplever en overvældende efterspørgsel på professionel og kvalificeret hundetræning i København, så uanset om du vil være selvstændig eller drømmer om at blive en del af KøbenhavnerSnudens trænerstab er der gode jobmuligheder efter endt eksamen.
Du bliver i stand til at lægge undervisningsplan for holdtræning og personlige træningsforløb, håndtere elever og konflikter på træningspladsen og bliver klædt på til at kunne lære dine færdigheder indenfor hundetræning fra dig. Men andre ord bliver du i stand til at instruere andre i at træne deres hund. Hertil lærer du om brancheetik, opstart af egen virksomhed, sociale medier og kommunikation.

Uddannelsens forløb:

  • 3 måneder med fysisk fremmøde på 6 hverdagsaftener
  • 5 timers teoretisk undervisning på webinar
  • Afholdelse af 3 enetimer med en elev og hund
  • Undervisning af et træningshold (gruppeopgave)
  • Lukket Facebook-gruppe for elever og undervisere, hvor du mellem træningsweekenderne kan stille spørgsmål og uploade træningsvideoer til din underviser.

 

Krav til dig under uddannelsen:

  • At du har bestået KøbenhavnerSnudens hundetræneruddannelse, eller en lignende hundetræneruddannelse
  • Læse cirka 50-80 siders pensum om måneden. Det meste af stoffet er på dansk, niveauet varierer, men du skal være i stand til at læse engelsksprogede videnskabelige artikler.
  • Planlægge og afholde et personligt træningsforløb á 3 enetimer med samme hund og ejer
  • Lægge undervisningsplan og afholde et træningsforløb med holdundervisning af 6 elever á 6 gange, i samarbejde med 1-2 af dine medstuderende.