Praktisk

Uddannelsen varer 15 måneder, og undervisningen forgår i 14 undervisningsweekender kl. 9:30-16:30 og online, når det passer dig. Du kan således passe et fuldtidsarbejde eller studie ved siden af, men du skal forberede dig på at træneruddannelsen kræver hårdt arbejde og engagement.

Derfor er det heller ikke afgørende om du har erfaring indenfor hundetræning, så længe du er engageret, parat til at arbejde hårdt og har stor interesse for at lære mere om træning og hunde.

 

Krav til hund

Det er en forudsætning at du har en hund du kan medbringe til undervisningsweekenderne, og som du kan træne med et par gange om ugen. Hunden skal kunne være i et lokale med andre hunde, og ligge roligt ved dine fødder, eventuelt i kurv eller bur. Det behøver ikke være din egen hund, og der er intet krav til race.

Uddannelsen består af:

  • 14 undervisningsweekender (lørdag og søndag kl. 9:30-16:30) med skiftevis teoretisk og praktisk undervisning i KøbenhavnerSnudens lokaler
  • 10 online teoriaftener á 2 timer
  • Online gruppe for elever og undervisere, hvor du mellem undervisningsweekenderne skal uploade træningsvideoer og har mulighed for at stille spørgsmål til underviser
  • Pensum udgør cirka 80-100 siders læsning om måneden. Niveauet af stoffet varierer, men du skal være i stand til at læse engelsksprogede videnskabelige artikler
  • 2-4 praktiske øvelser hver måned, du skal filme og uploade, som aflevering. Desuden skal du udfylde de tilhørende shapingskemaer
  • 1 skriftlig aflevering hver måned, hvori du skal besvare et casespørgsmål, redegøre for egen træning, og gennem besvarelsen af en række spørgsmål vise du mestrer det netop gennemgåede tema
  • 3 obligatoriske følforløb med KøbenhavnerSnudens trænere

Følforløb

For at kunne gå til eksamen skal du i løbet af uddannelsen gennemføre tre føl-forløb, men du må gerne tage flere. Som føl følger du KøbenhavnerSnudens uddannede trænere gennem et helt holdforløb. På dit første følforløb vil du primært observere træneren og hendes undervisning, men gradvist vil du i højere grad varetage dele af undervisningen, og den personlige feedback til kursisterne. For at sikre du får mest ud af dine følforløb, er der kun plads til ét føl per hold.

Enetime - Københavnersnuden.dk