Bliv hundetræner på 12 måneder i hjertet af København

En seriøs uddannelse på højt niveau…

Hos KøbenhavnerSnuden er du garanteret en grundig og seriøs uddannelse gennem teoretisk og praktisk undervisning. Vores hold er små, med max otte elever.

Som Københavns største hundeskole kan vi garantere dig solid praktisk erfaring, i det vi tilbyder vores træner-elever et ubegrænset antal føl-forløb på alle vores træningshold. Vi har altid cirka 10 hold kørende.

Du har selvfølgelig også fri adgang til alle foredrag og temaaftener i huset under din uddannelse.

 

…til dig der elsker hunde…

Vi træner på baggrund af den nyeste viden inden for indlæringsteori, dvs. moderne, belønningsbaserede teknikker. Det betyder, at al træning er baseret på tillid, forståelse og lyst – aldrig tvang eller straf. Vi har særligt fokus på familiehunden, og på de udfordringer og problemer hundeejere oplever i deres hverdag.

En hundetræner arbejder ironisk nok mest med mennesker, vi sætter dig i stand til at lære hundeejere at forstå, hjælpe og træne deres hunde.

 

…uanset hvad du ellers laver

Uddannelsen består af cirka 20 timers undervisning om måneden, primært i weekenderne. Det betyder at du kan passe dit arbejde eller studie ved siden af uddannelsen som hundetræner.

 

Læs mere om uddannelsens indhold, praktisk information og priser nedenfor.

Der er over 500.000 hunde i Danmark og over 10.000 i København alene.

Langt størstedelen af disse bliver brugt som familiehunde. Derfor har vi særligt fokus på træning af lige netop disse hunde og de hverdagsproblemer, som de danske hundeejere står med.

Vi tilbyder en seriøs uddannelse på højt niveau!

Vi tror på, at et solidt kendskab til hundens udvikling, adfærd og fysiologi er altafgørende for at kunne træne hunde i praksis. Vi kombinerer derfor den praktiske træning med dybdegående teori.

Det klæder dig på til at løse problemstillinger inden for hundetræning gennem moderne belønningsbaserede metoder.

Undervisningen på uddannelsen består af teoretisk undervisning, praktisk undervisning med øvelser, gruppearbejde, hjemmeopgaver og i sidste ende – eksamen. For at gennemføre uddannelsen skal du bestå fire eksamener samt aflevere syv hjemmeopgaver.

Teori

Den teoretiske undervisning består af seks moduler:

Indlæringsteori, praktiske træning, adfærd, fysiologi, racekendskab, og undervisnings- og kommunikationsteori.


 

Fysiologi:

For at forstå hunden som både organisme og individ kræver det kendskab til dens biologi. Du vil derfor i løbet af uddannelsen stifte bekendtskab med de områder af hundens biologi, som i særlig grad kan påvirke adfærd og træning:

 • Nervesystem
 • Fordøjelsessystem og fodring
 • Hjerne og intelligens
 • Bevægelseslære
 • Sygdomme og førstehjælp

Racekendskab:

Vi mennesker har fremavlet over 340 forskellige hunderacer. For at være en god hundetræner kræver det, at man har kendskab til forskellighederne i hunderacerne og hvordan vi imødekommer dem i træningen. Hunderacerne kan groft inddeles i fem hovedkategorier og inden for hver af disse, vil vi gennemgå:

 • Baggrundshistorie
 • Fysiologi
 • Adfærd
 • Racemæssige udfordringer
 • Trænbarhed

Indlæringsteori:

Indlæringsteori er de videnskabeligt dokumenterede principper inden for indlæring, som hundetræningen er baseret på. Du vil få et dybdegående kendskab til forskellige grundlæggende indlæringsteorier, hvilket på sigt vil gøre dig i stand til at være mere systematisk og præcis i din træning af hunde. Du vil derfor i løbet af uddannelsen bl.a. gennemgå:

 • Klassisk- og operant betingning
 • Primær og sekundær forstærkning
 • Forstærkningsmønstre
 • Shaping
 • Extinction

Adfærd:

For at kunne træne en hund skal man kunne forstå og aflæse dens adfærd. Man skal kunne forudse adfærd og man skal kunne tilrette og fremkalde ny adfærd hos hunden. Det kræver et indgående og bredt kendskab til hundens adfærdsrepertoire og dens baggrundshistorie. Du vil derfor blive undervist i bl.a. følgende områder:

 • Fra ulv til hund
 • Hundens sprog
 • Stressadfærd
 • Problemadfærd
 • Hverdagsudfordringer

Undervisningsteori:

Som hundetræner skal man mestre kunsten at kunne lære fra sig. Man skal være konfliktløsende og kunne håndtere folk med mange forskellige aldre, baggrunde og holdninger. Man skal kunne lave undervisningsplaner samt sammensætte og strukturere hold. Derfor vil du på uddannelsen modtage undervisning i:

 • Formidling
 • Konflikthåndtering
 • Undervisningsplanlægning
 • Branche-etik og lovgivning
 • Opstart af egen virksomhed

Praktisk træning:

På træningspladsen skal man omsætte teori til praksis. Som hundetræner skal du ikke blot kunne træne bare én, men mange forskellige hunde: Den utrænede hvalp, unghunden med dårlige vaner og den ældre hund, der enten aldrig har været trænet eller trænet gennem forældede træningsmetoder. Du vil derfor blive undervist i følgende:

 • Igangsætning af adfærd
 • Indlære og udskifte signaler
 • Sammenkædning af øvelser
 • Belønninger og aftrapning
 • Hjælp til hunden tidligere trænet med straf

Praktisk information

Undervisning i hjertet af København

Al undervisning foregår centralt på Nørrebro i København. Den teoretiske undervisning finder sted i vores lokaler på Sankt Hans Gade 9, 2200 København N og den praktiske træning foregår i kort gåafstand i nærområdet. Uddannelsen varer 12 måneder og består af 31 kursusdage samt 4 eksamensdage. Litteraturen består af både danske og engelske tekster. Selve undervisningen finder sted én gang om måneden fra fredag – søndag. Undervisningen ligger i tidsrummet 9:30 – 16:30 både fredage, lørdage og søndage. Der vil være indlagt pauser i løbet af dagen. Du medbringer selv frokost eller benytter dig af områdets store udvalg.

Hund skal medbringes til de fleste kursusdage og skal kunne ligge roligt ved din side eller i bur i vores lokaler. Du bestemmer selv om du bruger din egen hund eller en låne-hund.


 

PRAKTISK FØL-TRÆNING

At “gå føl” betyder, at du er elev hos en uddannet træner på dennes hundehold. Du skal gå minimum tre føl-forløb under din uddannelse og to af disse forløb skal være hos en træner tilknyttet KøbenhavnerSnuden. Det tredje forløb kan være hos en træner du selv vælger, valget skal dog godkendes hos KøbenhavnerSnuden.

Du skal have gennemført mindst tre føl-forløb, før du kan gå op til den afsluttende eksamen.

Trænerne hos KøbenhavnerSnuden har altid plads til én elev pr. hundehold. Som træner-elev hos KøbenhavnerSnuden kan du gå føl på lige så mange hold, som du har tid og lyst til, hvilket ruster dig bedre til din kommende rolle som hundetræner.


 

OPGAVER

Du vil få syv opgaver i løbet af uddannelsen: Tre teoretiske og fire praktiske opgaver. De teoretiske opgaver tager udgangspunkt i det gennemgåede teoretiske materiale. De praktiske indebærer både en skriftlig aflevering, videoklip af træningen med din egen hund samt fremlæggelse.

Alle opgaver bedømmes som bestået/ikke bestået. De syv opgaver skal være bestået, inden du kan gå op til den afsluttende eksamen.


 

EKSAMEN

Den afsluttende eksamen består af fire dele:

En skriftlig teorieksamen

En eksamensopgave som indebærer træning af egen hund, videodokumentation, skriftlig aflevering og fremlæggelse.

En praktisk eksamen, hvor du fremviser udvalgte øvelser med egen hund.

En praktisk eksamen, hvor du underviser et hundehold i udvalgte øvelser.

 


KURSUS DATOER

Nye datoer på vej!

Betaling

Samlet pris for hele uddannelsen: 39.800 kr.

Prisen er inklusiv al undervisning, eksamen, fri adgang til føl-forløb på alle KøbenhavnerSnudens hold, gæsteundervisere, VIP-medlemskab hos KøbehavnerSnuden under hele uddannelsen, samt fri adgang til foredrag og temaaftener i huset. Prisen inkluderer ikke udgifter til indkøb af obligatoriske lærebøger (ca. 1.500 kr.).

Betalingsmuligheder:

Indskud: Du reserverer en plads ved at betale et indskud på 7.960 kr. Indskud fratrækkes uddannelsesprisen. Indskud tilbagebetales ikke, hvis du skulle fortryde din deltagelse på uddannelsen.

Éngangsbetaling: 39.800 kr. inkl. indskud.

Månedlig betaling: Hver måned i 12 måneder betales 2.920 kr. Ved månedlig betaling bliver den samlede uddannelsespris 43.000 kr. inkl. indskud.

Ved tilmelding accepterer du vores handelsbetingelser.

 • Indskud tilbagebetales ikke, hvis du skulle fortryde din deltagelse på uddannelsen.
 • Ved uddannelsens start forpligter du dig til at betale det fulde beløb, uanset om du vælger ikke at gennemføre. Dvs. Skulle du vælge at forlade uddannelsen undervejs i forløbet, skal du stadig betale det fulde beløb for hele uddannelsen.
 • Du skal overholde din betalingsaftale for at forblive kursist på uddannelsen. Hele uddannelsen skal være betalt, før du kan gå op til din eksamen og modtage dit eksamensbevis.