Dit liv i hundehøjde starter her

Uanset om du vil arbejde professionelt med hunde, eller bare blive endnu bedre til at forstå og samarbejde med din egen hund, starter dit liv i hundehøjde her. KøbenhavnerSnudens træneruddannelse giver dig solide praktiske og teoretiske kompetencer på et højt fagligt niveau.

Al undervisning er baseret på den nyeste viden og vi følger moderne, belønningsbaserede principper og bruger positiv forstærkning.

NÆSTE OPSTART MAJ 2021 – TILMELDINGEN ER ÅBEN

Bootcamp

Fokus på familiehunden

KøbenhavnerSnudens uddannelser adskiller sig fra mange andre hundeuddannelser ved at fokusere på by- og familiehunden. Det betyder ikke at den er mindre krævende end andre træneruddannelser, men at vi ikke har fokus på konkurrence-, brugs- eller jagthunde, men hunden i byen, hverdagen og familien.

FÅ EN VIDEN DER ER EFTERSPØRGSEL PÅ
Der findes over 500.000 familiehunde i Danmark, og vi oplever en kæmpe efterspørgsel på hundetræning i København. Uanset om du vil være selvstændig eller drømmer om at blive en del af KøbenhavnerSnudens trænerstab er der altså gode jobmuligheder efter endt eksamen.

VÆR KRITISK
Der findes ingen beskyttede titler indenfor hundeverden så vær kritisk og stil spørgsmål når du vælger uddannelse. Vi vil på siderne her forsøge at give dig et indblik i hvad KøbenhavnerSnudens uddannelser består i og hvad det kræver af dig. I videoen til højre, kan du høre Regitze fortælle lidt om KøbenhavnerSnudens uddannelser.
Hvis du sidder tilbage med spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os per mail eller telefon. Der er også mulighed for, at du kan komme og observere en halv dags undervisning af det nuværende hold af hundetrænerelever. Kontakt os på: mail@koebenhavnersnuden.dk eller ring på tlf. 61720713 i telefontiden.

Vil du træne din egen hund,
eller instruere andre i at træne deres?

KøbenhavnerSnuden tilbyder to forskellige uddannelser: Hundetræner der tager 12 måneder og hundetrænerinstruktør der tager 3 måneder.

Hundetræner
Denne uddannelse er for alle, uanset hund og niveau. Vi går i dybden med indlæringsteori, markørsignal, kriteriesætning og shaping, og du lærer hvordan du bedst træner og motivere hunde – uanset øvelsen. Uddannelsen tager 12 måneder, og den starter i marts 2021.

Hundetrænerinstruktør
Forløb for dig der har afsluttet KøbenhavnerSnudens hundetræneruddannelse, eller en lignende uddannelse. Du lærer at sammensætte undervisningsplaner og strukturere holdundervisning, så du kan tilrettelægge og undervise hold og personlig undervisning. Og så bliver du klædt på til selv at starte virksomhed gennem
undervisningsteori, formidling, konflikthåndtering, opstart af egen virksomhed mm.
Uddannelsen tager 3 måneder og ligger i umiddelbar forlængelse af hundetræneruddannelsen, med start i marts 2022.